Hem Nyhetsforum Köttakademi

Landbrug & Fødevarers Köttakademi

 Landbrug & Fødevarer
gris

Utbildning tillsammans med kund om dansk djurvälfärd 

När utbildningen Köttakademin gick av stapeln i november deltog Tulips Emma Johansson (KAM) och Johan Westerén (VD), tillsammans med några av våra kunder. 

Utbildningen leds av Landbrug & Fødevarer, branschorganisationen för bönder, livsmedelsföretag och agroindustrin i Danmark.

Under två dagar erhölls både teorilektioner samt gårdsbesök; en grisuppfödare och en kalvuppfödare. 

Fokus låg på dansk djurvälfärd och hållbarhetsfrågor för både nöt- och fläskkött i Danmark. Lagstiftning kring dessa områden i Danmark har senaste åren stärks kraftigt, och idag finns det många likheter kring hur Sverige och Danmark arbetar med djurvälfärd, minskad antibiotikaanvändning och hållbarhetsfrågor. I en del frågor är även danska uppfödare bättre än svenska; lägre spädgrisdödlighet och transporttider till slakterier exempelvis. 

En viktig fråga i ämnet hållbarhet är klimatavtrycket som produkter inom köttindustrin bidrar till. En stor fördel i den danska industrin är det väldigt låga matspillet, som tack vare massiv export världen över gör att de olika styckningsdetaljerna nyttjas istället för att förkastas. 

"Det var väldigt givande dagar. Jag tar med mig uppdaterad information kring dansk djurvälfärd och hur engagerade bönderna är i hållbarhetsfrågor!", Emma Johansson (KAM Tulip Foodservice).